НОВО от ТАЙФУН (Tajfun)

Нов процесор за дърва за огрев от Tajfun на шаси и с бензинов двигател! Форест Стайл ЕООД и Тайфун – Словения представят  процесор за дърва за огрев на шаси RCA 330 Joy GM! Със

ЗА НЯКОИ ОТ ВАЖНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРИТЕ (Част 2)

Продължаваме информационната кампания за видовете сечи и необходимостта от тях. В Част 1 разгледахме два от видовете сечи – Отгледни и селекционни. В тази статия ще разгледаме възобновителните и някои други видове сечи. Възобновителни

ЗА НЯКОИ ОТ ВАЖНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРИТЕ (Част 1)

Отгледните сечи са полезни, когато са направени по правилата! Това са лесовъдски мероприятия за прилагане на научно обосновани методи за навременно и рационално направляване на естественото развитие на горите в желана насока (Leibundgut.1987). В