Tajfun

TAJFUN – Словения

  • Висококачествена техника

  • Надлежна документация

  • Сервизно обслужване

  • Оптимални резултати

TAJFUN е най-големият производител на горско-стопански лебедки в Европа. Те могат да бъдат намерени във всички страни по света, тъй като 90% от продукцията е за износ за външни пазари. Това е основният продукт, с който фирмата стартира дейността си. Преди около 15 години в портфолиото са добавени и процесори за производство на дърва за огрев, а през 2015г започва и производство на кранове за дърводобив.

Направете запитване
Изтеглете каталог