Аксесоарите към машините и оборудването за дърводобив и рязане и цепене на дърва са необходимо удобство. Колкото повече работите с Вашата горскостопанска лебедка или процесор, толкова по-ясно Ви става кое може да се улесни и от какво се нуждаете! Изберете и допълнете оригинални аксесоари към Вашата машина!