Мулчерите са машини за обарботка на различни терени чрез фино раздробяване на растителни отпадъци. Подходящи за почистване на пътна инфраструктура, овощни градини, пасища, други видове обработваеми площи. Надеждни и здрави машини, те са ценен инструмент за всеки, който се занимава с такъв вид почистване.