Когато вече имате ремарке GAP, но с времето установите, че мястото на рампата не достига, винаги може да използвате възможността за удължаване на платформата (механично или хидравлично). Може да добавите допълнителни клемии, куплунги, калобрани или аксесоар за превозване на тънки клони и по-малки парчета дървесина