ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

СИЛА НА ДЪРПАНЕ 2 х 55 kN
СПИРАЧНА СИЛА 69 kN
ПРЕДАВАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ 1 : 9.06
СКОРОСТ НА ВЪЖЕТО (ПРИ 540-1) 0.53-1.04 м/с
ИЗИСКУЕМА МОЩНОСТ НА ТРАКТОРА 67 – 107 к.с.
ТЕГЛО БЕЗ ВЪЖЕТО  690 кг
ПРИКАЧАНЕ II, III
ШИРИНА 1980 мм
ДЪЛЖИНА 650 мм
ТРАНСПОРТНА ВИСОЧИНА 1707 мм
ОБЩА ВИСОЧИНА 2300 мм

Двубарабанната горскостопанска лебедка DGV 2 x 55 AHK е с триточково окачване предназначена за работа с тежка дървесина. Нейния съвременен дизайн предлага широкообхватност в работата и надеждна употреба.

Изпратете запитване