Kак използваме информацията получена от вас

Лични данни

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага само по отношение на сайтове с домейни www.forest-online.bgи www.nedev.bg и не е задължителна за други сайтове на Форест Стайл ЕООД. При посещение и използване на сайта, вие декларирате вашето съгласие с тази политика. При липса на съгласие с политиката, моля не използвайте сайта.

Форест Стайл ЕООД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Адрес на регистрация на Форест Стайл ЕООД

Ул. Ген. Столетов 42, офис 9
гр. Стара Загора 6000

България

Отговорно лице: Делян Недев
Контакти: contact@forest-online.bg
тел. 0888700410

Лична информация

Форест Стайл ЕООД събира лична информация за целите на осигуряване, развитие и персонализация на настоящия сайт и всички други сайтове на Форест Стайл ЕООД, услуги и/или продукти, изследвания и демографски данни, статистика и обслужване на клиентите – потребители. Личната информация е необходима на Форест Стайл ЕООД за непосредствена комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искония. За лична информация се приема името, града, имейл адреса или телефонния номер на клиента. Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и за целите на директния маркетинг чрез електронна поща или по телефона като целта е провеждане на проучване и информиране или получаване на обратна информация за предстоящи продукти, услуги и/или промоции. При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане. С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента.

Форест Стайл ЕООД не събира информация за кредитни карти или друга финансова информация и през сайта не се осъществяват плащания.

Сигурност на личната информация

Обръщаме специално внимание, че съществуват и рискове при предоставянето на лична информация, независимо дали тази информация е дадена лично, по телефон, интернет или други медии или терминал. До момента няма система или технология която да е напълно безопасна и защитена от „тампери“ или „хакери“. Форест Стайл ЕООД е положило максимални усилия и е предвидило подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на лична информация.

Точност на събраните данни

Форест Стайл ЕООД, по своя собствена инициатива или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта.

Автоматично събирана не-лична информация

Форест Стайл ЕООД се ангажира със защитата на личните данни на посетителите на сайта. Обръщаме специално внимание, че Форест Стайл ЕООД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, продажби, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайта информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация.

Идентификация на посетителите. Бисквитки

Посетителите на настоящия сайта могат да го използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред Форест Стайл ЕООД. В случай обаче, че имате закупен от нас продукт и желаете да имате достъп до документацията, е необходимо да се регистрирате. Форест Стайл ЕООД или негови партньоримогатда поставят информация на вашия компютър, която да позволя събиране на определени данни. Става въпрос за т.нар. „бисквитки“ (cookies), които са често използвани на много сайтове. Бисквитките се съхраняват на твърдия ви диск на вашия компютър. Форест Стайл ЕООД ще използва само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта www.forest-online.bg. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквиткитеФорест Стайл ЕООД получава информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.

Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта, без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име. Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитка, можете да конфигурирате вашия браузър – ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт, както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание.

На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която позволява Форест Стайл ЕООД да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобравяне на предоставяните услуги.

Ако потребителите се абонират да получават бюлетин по електронна поща, на уебсайта могат да бъдат използвани специални линкове или аналогични технологии за проследяване на линковете, употребявани от ползващия, в съобщенията на електронната поща. Във всяко съобщение по електронната поща се включва линк, позволяващ отмяна на абонамента за дадения мейлинг лист.

Непълнолетни лица

Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на Форест Стайл ЕООД. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информация към Форест Стайл ЕООД. Съгласието на родителя / настойника се предоставя отново чрез сайта.

Данни за картодържатели

Форест Стайл ЕООД не събира и не съхранява данни за дебитната или кредитната карта на потребителите на настоящия сайт.

Промяна на политиката за защита на личните данни

Форест Стайл ЕООД си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните условия, които се считат обвързващи за клиента.

Използвайки този сайт, вие изрично приемате и давате своето недвусмислено съгласие, че вашите лични данни, събрани при регистрацията на този на сайт, или във връзка с използването на сайта, може да се прехвърлят през международните граници на сървъри, които поддържат сайта (включително, но не се ограничават до трансфери от тези места обратно към страната на вашата регистрацията) за експлоатация и развитие на сайта, включително прехвърляне на подизпълнители, агенти или представители на Форест Стайл ЕООД, които изпълняват задачи и услуги, свързани със сайта, или за целите на съхраняване на данните в съответните бази данни.

Свържете се с Форест Стайл ЕООД за повече информация за предлаганите продукти и услуги.

ЗА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
МАШИНИ ЗА ДЪРВОДОБИВ
МАШИНИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВА
МАШИНИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЦИ, ПАРКОВЕ И ПЪТИЩА
УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ
ДЕМОНСТРАЦИОННИ МАШИНИ