Цепещи машини

Разгледайте богатата гама машини за цепене на дърва, произведени от френската фирма AMR!
Постоянно обогатяване на гамата и усъвършенстване на машините!

Използвайте тези машини за цепене на дърва, когато приготвяте малки количества дърва за огрев

Полупрофесионални и професионални машини за цепене на дърва

Машини за цепене на дърва за професионалисти

Машини за цепене на дърва, които могат да се използват както във вертикално, така и в хоризонтално положение

Машини за цепене на дърва на колела! Придвижете Вашата машина навсякъде!

Допълнете възможностите на Вашите машини с подходящи аксесоари!