Механизъм на горскостопанска лебедка Tajfun

Плъзгането на трупи е изключително трудна работа. Транспортирането им без специална техника, затруднява всеки лесовъд. С лебедката, собствениците улесняват работата и тежкия труд.

Горскостопанските лебедки се произвеждат в няколко варианта. Всеки потребител, може да намери подходящата, за професионални или лични нужди.

Механична лебедка

Механична лебедка, управлявана посредством въжета.

Механизъм на горскостопанска лебедка Tajfun

Лебедката се състои от здраво и устойчиво стоманено тяло, барабан, спирачен механизъм.

Начинът на управление се определя в зависимост от типа лебедка – при механичните се осъществява посредством здрави и надеждни въжета за ръчно управление.

Към хидравличните лебедки като опция може да бъде добавено и радио-дистанционно управление за работа с лебедката от разстояние.

Въжета за горскостопански лебедки

Въжетата за дърпане, с които са оборудвани горскoстопанските лебедки, трябва да са предназначени за тази цел, което означава, че са произведени от специален материал, със специална оплетка и съответно товароносимост. Качественото въже осигурява безопасност и ефективност при работа, както и има значително по-дълъг живот от въжета, които не са предназначени за работа в гората. Дебелината на въжето варира в зависимост от големината на лебедката, а дължината на въжето се определя от размера на барабана. Неговият размер също се определя от големината на лебедката – колкото по-мощна е лебедката, съответно толкова по-голям е барабана, въжето е по-дебело и по-дълго.

В обобщение – колкото по-голяма е лебедката, толкова по-голям е барабана и толкова повече възможности има лебедката.

Хидравлична лебедка управлявана с конзола

Хидравлична лебедка управлявана с конзола

Безопасност

Без значение от размера и вида, горскостопанските лебедки задължително трябва да имат информационна табелка, съдържаща данни за производителя, модел, година на производство, сериен номер, сила на дърпане, номинални обороти на трактора, максимално натоварване и други параметри и характеристики.

Всички лебедки са оборудвани и с автоматична спирачка, която предпазва от изплъзване на товара при освободен съединител. Съвременните модели използват опростен, но ефективен механизъм – спирачна лента.

От съображения за сигурност, съединителят работи само, когато операторът упражнява „активен“ натиск върху него чрез въжетата при механичните лебедки или чрез бутоните на конзолата при хидравличните. Когато не се упражнява натиск по някой от тези начини, съединителят автоматично се освобождава и лебедката извършва „тегленето“.

Други задължителни характеристики са маркировки за защита от претоварване на трансмисията и предпазна решетка за осигуряване безопасност на мястото на оператора на трактора.

Гамата лебедки Тайфун/Tajfun включва механични и хидравлични лебедки от 3,5 до 10,5 тона, както и двубарабанна лебедка 2 х 5,5 тона.

Всички модели, с изключение на 3,5 тона имат механичен (управляван чрез въженца) и хидравличен (управляван чрез конзола) варианти. Лебедката със сила на дърпане 10,5 тона е само в хидравличен вариант, както и 2 х 5,5 тона.

Хидравличните лебедки са с по-висока цена от механичните, но към тях може да бъде добавено и радио-дистанционно управление, докато това е невъзможно за механичните.

Екипът на Форест Стайл, ще ви съдейства да намерите вашата лебедка, за вас или за служителите ви.

Прочетете още