За дърводобив

Когато наш клиент реши да замени своето оборудване с ново, ние предлагаме неговата употребявана техника за продажба.

Възможно е да бъде направен основен ремонт и техниката да бъде закупена след него или да се закупи във вида, в който се предлага.