Комбинирани процесори за производство на дърва за огрев

Някои от процесорите за производство на дърва за огрев могат да бъдат задвижвани както чрез използване на трактор, така и чрез електромотор. Електромоторът не е вграден в машината, а се свързва към нея чрез кардан. Това, за разлика от машините с вграден електромотор, дава възможност процесорът да бъде използван и с двата начина на задвижване. 

Машина за рязане и цепене на дърва/процесор за производство на дърва за огрев за преработка на трупи с диаметър до 38см, задвижвана чрез силоотводния вал на трактор с мощност минимум 30 KW
Машина за рязане и цепене на дърва/процесор за производство на дърва за огрев за преработка на трупи с диаметър до 40см, комбинирана, с възможност за работа с електричество (чрез външен електромотор) и чрез трактор с минимална мощност 30 kW
Copyright www.webdesigner-profi.de